2012. augusztus 17., péntek

Az elmúlt hetek, hónapok eseményeiről szeretnek beszámolni :

   -  Jún.24-én volt a Zilahi Bibliaiskola évzárója, Krasznán ahol az Úr kegyelméből én is végezhettem. Nagyon áldásos volt a 2 év amikor sokat tanulhattam Istenről és sok barátot szerezhettem.
 


  - A nyár folyamán a gyülekezetünk által szervezett  gyerektáborban vettem részt mint szolgálattevő (zongorista). Nagyon örülök, hogy megadatott ez a lehetőség és hogy  szolgalhattam a többi tanitóval együtt

  .

- Aug. 6-12 között a gyülekezetünk ifjuságával a Hargita Keresztény Táborban vehettünk részt ahol számos áldásban volt részünk és ahol a lelkünk felüdülhetett.

     Mindenért az Úré legyen a dicsőség !

2012. május 22., kedd

Jézus nálad is zörget!

Egy festőművész befejezte azt a festményt, amelyen dolgozott. János Jelenéseinek könyvéből azt a jelenetet ábrázolta, amikor Krisztus így szól: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek” (3,20).
A festő kisfia megszólalt:
 Egy dolgot nem jól festettél. Kívül az ajtón nincs kilincs. Hiszen így az Úr
Jézus nem is tud bemenni!
Csak akkor mehet be – magyarázta az apja –, ha belülről kinyitják az ajtót,  és ha Őt behívják. Ezért hagytam el a külső kilincset. Hiszen olvashatjuk:  „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek.”

2012. április 1., vasárnap

" Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segitségem. Az én segitségem az Urtól van, a ki teremtette az eget és földet". (Zsolt 121:1-2)

2011. december 23., péntek

Karacsony Hajnal Csillaga

II Kor 9:15 - "Az Istennek pedig legyen hála az Ő
Kimondhatatlan Ajándékáért!"

Ragyogj, te áldott égi fény,
Vezess az éjen át,
Amíg lelkünk megpihen
S a szemünk újra lát.
Vezess mint egykor réges – rég
Ott Betlehem felett.
Árva szívünknek adj ma is
Karácsony ünnepet.

Jézus, Te áldott égi fény,
Utat mutass nekünk,
Amíg mi, földi vándorok,
A célhoz érkezünk.
Hadd lássuk Isten Szent – Fiát,
Ki értünk földre jött,
Elhagyva dicső honát
És közénk költözött.

Fényed ne múljon el soha !
Hadd legyünk boldogok
Amíg tart a földi életünk,
Amíg szívünk dobog.
Megváltó drága Jézusunk,
Mihozzánk légy közel, "
Karácsony Hajnalcsillaga,
Uram, Jézus jövel!

Kivánok Mindenkinek Áldott Karacsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet!

2011. november 12., szombat

Uj Elet Krisztussal...

Egy nehany esemenyrol szeretnek beszamolni:
-Az Ur kegyelmebol bemeritesben reszesultem 2011 szeptember 11-en, amiert halas vagyok az Urnak es orvendek, hogy a Gyulekezet tagja lehetek.(Koszonto Igevers:Jak 3,13)
-2011.november 4-6 konferencian vehettem reszt Lonan, aminek temaja: Jezus az Ur!
Az Eloadasok cimei a kovetkezok voltak:
1.Jezus az Ur, megis szolga lett.
2.Jezus az Ur,tehat uralkodik
3.Jezus az Ur, ezert imadjuk.
4.Jezus az Ur, ekent udvozit.
5.Jezus az Ur,azert szolgaljuk
Nagyon aldasos Konferencia volt; Szeretnem mindig szem elott tartani, hogy Jezus mindenek folott Ur! az eletem/eletunk folott is. Engedjuk, hogy iranyitsa eletunk.
-2011.november.11 imaeszakat tartottunk a Bibliaiskolasokkal. Jozsa Zsolt teologus tv volt jelen kozottunk aki atadta Isten uzenetet(Ezekiel 1:22-3:11) majd imadkozassal, eneklessel, beszelgetessel toltottuk el a tovabbi idot.Jo volt egyutt lenni az Ur jelenleteben.
Vegul egy nehany kep:)2011. június 3., péntek

Visszatekintés....

Ismét eltelt egy újboli Iskola év. Jol jon a vakáció már várom nagyon. Ahogy visszanézek az elmult évre Istent magát látom aki oly sokszor megőrzött minden bajtól, veszélytől, velem volt vizsgákban dolgozatokban. Van miert halát adni.
Ugyanakkor a Bibliaiskolából is eltelt egy tanév. Sok Áldást lehet ott kapni és lehet érezni Isten jelenlétét. Bátoritok mindenkit aki teheti jöjjön el a Bibliaiskolába.

Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.

Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.
Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak
Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.
Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz,
A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.
Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.
Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.
És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.
Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem!
A kik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid.
Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é?
Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek!
Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

2011. május 1., vasárnap

A Vasárnapi Bibliaórai ige,

A Gyülekezet-a választottak közössége
Ef:1:1-14

Egy olyan levélből olvastunk, amelyet Pál Apostol irt az Efézusi testvéreknek.Az Efézusi gyülekezetet maga Pál alapitotta.Ők ragaszkodtak az igazsághoz és szeredték az Urat, bár volt alkalom mikor meggyengűltek Isten és egymás iránti szeretetben.Pál köszönti a gyülekezetet, Isten békességét kegyelmét kivánva.A felolvasott igeszakasz első felében kitünik , hogy kicsoda Isten és mit tett értünk. A Harmadik vers összefoglalja, az egész levelet:”Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban.” Pál arról beszél hogy Isten milyen dicsőséges munkát végzett és milyen dicsőséges helyzetben vagyunk mi hivők.Elgondolkodik arról, hogy Isten milyen csodálatosan véghezvitte a megváltás tervét és tudatosult benne, hogy Isten ezt mind szeretetből tette.Isten kiválasztott minket, s fiaivá, leányaivá fogadott minket, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek Ő előtte.”Ti pedig választott nemzetség ,királyi papság, szent nemzet, megtarásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hivott el titeket”. Az ,hogy Isten kiválasztott minket ez a legnagyobb Öröm és a legnagyobb szellemi Áldás,amely megnyilvánult Jézus szeretete által. Ő általa válhatott valóra aki elhagyta a mennyet és az Ő kifolyt vére szerzett elégtételt számunkra.
Igy a megváltottak közössége, mi, akik már az Övéi vagyunk alkotjuk a gyülekezetet, ahol Isten beszédét, üzenetét vehetjük át az Ő szolgái által, megismervén az Ő akaratának titkát dicsőitvén a mi Urunkat énekekkel, szolgálatokkal, mert Ő méltó rá.
Kivánom szivemből, hogy éljünk Isten magasztalására és legyünk hálásak azért, hogy Isten kiválasztott minket, gyermekei lehetünk és népéhez, gyülekezetéhez tartozhatunk.


AMEN!